Please wait...

Công trình giao thông

CÔNG TRÌNH: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA. HẠNG MỤC: CẦU KM65+653.50 M

Admin 24/12/2019

- Vị trí tim cầu: Km65+653.50m. - Chiều rộng cầu B=24m (0.5+10+3+10+0.5)m. - Sơ đồ nhịp: 2x18.0m - Chiều dài toàn cầu: L=45.195m (tính đến đuôi mố). - Tạo dốc ngang cầu i=2% bằng thay đổi kích thước tường thân mố.

CÔNG TRÌNH: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA. HẠNG MỤC: CẦU CỌC 4B KM61+37.90M

Admin 24/12/2019

- Vị trí tim cầu: Km61+37.90m. - Chiều rộng cầu B=14.5m (0.5+13.5+0.5)m. - Sơ đồ nhịp: 1x15.0m - Chiều dài toàn cầu: L=23.10m (tính đến đuôi mố). - Tạo dốc ngang cầu i=2% bằng thay đổi kích thước tường thân mố.

CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀO NHÀ MÁY XI MĂNG CÔNG THANH (ĐOẠN NÚT GIAO NGÃ BA XÃ TÂN TRƯỜNG VÀO NHÀ MÁY XI MĂNG CÔNG THANH)

Admin 23/12/2019

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông vào nhà máy xi măng Công Thanh (Đoạn nút giao ngã ba xã Tân Trường vào nhà máy xi măng Công Thanh). Điểm đầu: Km0+00 giao với Quốc lộ Cảng Nghi Son - đường Hồ Chí Minh tại Km12+800, thuộc thôn 6 xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Điểm cuối: Km3+846 nối tiếp với cầu vào cổng Nhà máy Xi măng Công Thanh, thuộc thôn Tam Sơn xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia.

Công trình: Cầu cứng từ thị trấn Mường Lát đi bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

Admin 16/12/2019

Công trình: Cầu cứng từ thị trấn Mường Lát đi bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát; Giá trị công trình: 26 tỷ đồng; Thời gian hoàn thành: 18 tháng. Hạng mục thi công: Xây dựng cầu, đường đầu cầu, hệ thống ATGT và hệ thống thoát nước.

Công trình: Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa.

Admin 02/12/2019

Địa điểm xây dựng: Xã Mai Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa. - Khởi công: 02/2010; Hoàn thành: 05/2011. Giá trị công trình: 56 tỷ đồng.  - Điểm đầu: Tại Km1+318,42 tại nút giao với đường Đông Tây 1 thuộc địa phận xã Hải Bình. Điểm cuối Km6+832,9 nối với QL 1A (tại Km 375+200 của QL 1A).  - Chiều dài tuyến: 6.832,9 m.

Công trình: Đường Cành Nàng - Phú Lệ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

Admin 14/11/2019

Công trình: Đường Cành Nàng - Phú Lệ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Khởi công: 09/2009; Hoàn thành: 09/2014; Giá trị công trình: 151 tỷ đồng. Hạng mục chính: Xử lý nền đường bằng cọc cát và vải địa kỹ thuật. Hệ thống cống thoát nước, cống kỹ thuật; Móng CPĐD, mặt đường BTN hạt trung dày 7cm

Công trình: Đường giao thông từ QL45 đi xã Yên Lạc, huyện Như Thanh

Admin 14/11/2019

Công trình: Đường giao thông từ QL45 đi xã Yên Lạc, huyện Như Thanh. Đường giao thông từ QL45 đi xã Yên Lạc, huyện Như Thanh

Thong ke