Please wait...

Công trình: Đường Cành Nàng - Phú Lệ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

Công trình: Đường Cành Nàng - Phú Lệ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

Admin 14/11/2019

Công trình: Đường Cành Nàng - Phú Lệ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.

+ Khởi công: 09/2009

+ Hoàn thành: 09/2014

+ Giá trị công trình: 151 tỷ đồng.

Hạng mục chính:

- Xử lý nền đường bằng cọc cát và vải địa kỹ thuật.

- Hệ thống cống thoát nước, cống kỹ thuật

- Móng CPĐD, mặt đường BTN hạt trung dày 7cm

Thong ke