Please wait...

banner
banner
Baner trang chủ
Thong ke
Đơn vị thành viên

14 Đơn vị thành viên

Cơ cấu tổ chức

Nhân viên

500 Nhân viên

Qui mô nhân sự

Dự án , >

> 60 Dự án

Hoàn thành

Tổng công ty cổ phần Miền Trung là doanh nghiệp cổ phần. Đăng ký kinh doanh số 2800976203 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh hóa cấp ngày 23 tháng 01 năm 2006. Trụ sở chính: Số 137 Đường Lý Nam Đế - Phường Đông Hương - TP Thanh Hóa. Với tên gọi ban đầu“Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa”.


Chi tiết

Liên hệ

137 Đường Lý Nam Đế - Phường Đông Hương - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

02373.750.250

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5