Please wait...

CÔNG TRÌNH: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA. HẠNG MỤC: CẦU KM65+653.50 M

CÔNG TRÌNH: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA. HẠNG MỤC: CẦU KM65+653.50 M

Admin 24/12/2019

Thi công xây dựng cầu Phố Thành.

- Vị trí tim cầu: Km65+653.50m.

- Chiều rộng cầu B=24m (0.5+10+3+10+0.5)m.

- Sơ đồ nhịp: 2x18.0m

- Chiều dài toàn cầu: L=45.195m (tính đến đuôi mố).

- Tạo dốc ngang cầu i=2% bằng thay đổi kích thước tường thân mố.

+ Khởi công năm 2015.sawa.vn

+ Hoàn thành năm 2017.

+ Giá trị: 27 tỷ đồng.

 

Thong ke