Please wait...

Quá trình phát triển

 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN.
 
     Tổng công ty cổ phần Miền trung là đơn vị được sáng lập bởi các thành viên cổ đông. Đăng ký kinh doanh số: 2603000360 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 23 tháng 01 năm 2006. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 11 số 2800976203, ngày 29 tháng 03 năm 2021.
 
   Từ khi thành lập và ngày một hoàn thiện và phát triển, Tổng công ty đã trang bị hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ công nhân viên mạnh mẽ đủ khả năng thi công các công trình quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao của Trung ương, của các địa phương đạt kết quả tốt nhất. 

   Các mặt hoạt động càng ngày càng phát triển hơn truớc kể cả về quy mô xây dựng, yêu cầu kỹ, mỹ thuật, giá trị sản lượng, năng lực tài chính, kinh nghiệm điều hành và sản xuất kinh doanh. Thực hiện đóng góp nghĩa vụ đầy đủ đối với Nhà nước và địa phương.

  Trong quá trình hoạt động Tổng công ty đã không ngừng cải tiến mọi mặt về thiết bị nhân lực, cơ chế quản lý, khoa học công nghệ. Tổng công ty đã tích cực đầu tư mua nhiều chủng loại thiết bị phù hợp, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, đúc kết kinh nghiệm và tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đáp ứng trình độ và công nghệ thi công ngày một cao. Tổng công ty luôn luôn chú trọng đến việc giữ chữ tín đối với khách hàng là điều kiện tiên quyết, mở rộng các quan hệ đối với các đơn vị bạn, cạnh tranh lành mạnh để đứng vững và vươn lên trên thị trường, tham gia đấu thầu thi công các dự án toàn quốc.

  Đặc biệt hiện nay Tổng công ty đã tạo được một hệ thống quản lý thi công, thiết bị tài chính hiệu quả, đóng góp tích cực trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc cho Tổng công ty có được năng lực, 
thiết bị, kinh nghiệm, nền tài chính ổn định và lành mạnh.
 
II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.
 
   Qua thời gian hoạt động, Tổng công ty đã tham gia xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhiều công trình và được Chủ đầu tư đánh giá cao, được Bộ xây dựng và Công đoàn ngành xây dựng tặng Huy chương vàng chất lượng cao công trình, sản phẩm xây dựng Việt Nam năm 2007, năm 2008 2009, năm 2010, năm 2014 và 2017. Các công trình được đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau (Vốn trong nước và quốc tế). 
    Nhiều công trình và hạng mục công trình có tính kỹ thuật phức tạp, nhiều công trình theo tiêu chuẩn quốc tế v.v.

 

Thong ke