Please wait...

Giới thiệu

Tổng công ty cổ phần Miền Trung là doanh nghiệp cổ phần. Đăng ký kinh doanh số 2800 976 203 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp; Trụ sở : Đường Đông Hương 2 - khu đô thị mới Đông Hương - TP Thanh Hóa. Được thành lập ngày 23 tháng 01 năm 2006 với tên gọi “Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa”.

 

Thong ke