Please wait...

CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Quyết Chiến

Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Hữu Vinh

Phó Tổng giám đốc: Ông Quản Tiến Dũng

Phó Tổng giám đốc: Ông Bùi Xuân Thành

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆN TRƯỜNG 

Thong ke