Please wait...

Công trình thủy lợi

Công trình: Xây lắp kênh và công trình trên kênh

Admin 04/12/2019

1.1. Tên dự án: Dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sống Mã thuộc dự án WB7. 1.2. Tên gói thầu: Xây lắp kênh và công trình trên kênh Nam đoạn từ K31+345,4 đến K34+382 và kênh N13, N15, N24. Nhiệm vụ dự án. Cấp nước tưới cho 11.525 ha đất canh tác nông nghiệp, 450 ha đất nuôi trồng thủy sản của các huvện Thiệu Hóa và Yên Định.

Công trình: Đê kè biển Hải Châu - Hải Ninh, Huyện Tĩnh Gia

Admin 04/12/2019

Địa điểm: Biển Hải Châu - Hải Ninh, Huyện Tĩnh Gia. Đoạn từ cọc H1 - 44.4m đến cọc C45;L=4.233,2m. Hoàn thành công trình tháng 9/2014.- Giá trị công trình trên 90 tỉ đồng. Đơn vị đăng ký công trình chất lượng cao - Chủ đầu tư: Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa. - Đơn vị quản lý, sử dụng: Hạt quản lý đê Đông Nam.

Công trình: Cảng cá Hoà Lộc - huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hoá

Admin 14/11/2019

Công trình: Cảng cá Hoà Lộc - huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hoá. Địa điểm xây dựng: Xã Hoà Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hoá. Thời gian xây dựng:18/10/2007 đến 01/11/2009

Kênh, hồ cảnh quan khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá.

Admin 14/11/2019

Kênh, hồ cảnh quan khu đô thị Đông Hải - MBQH 199, TP Thanh Hoá

Thong ke