Please wait...

Liên hệ

Trụ sở chính

Tổng công ty cổ phần Miền Trung - Mien Trung Corporation

Số 137 Đường Lý Nam Đế - phường Đông Hương - thành phố Thanh Hóa

02373 750 250

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ chi nhánh

Tổng công ty cổ phần Miền Trung

Trụ sở: Số 137 Đường Lý Nam Đế - phường Đông Hương - Thanh Hóa

ĐT: 02373 750 250

Tổng công ty cổ phần Miền Trung

Trụ sở: Số 137 Đường Lý Nam Đế - phường Đông Hương - Thanh Hóa

ĐT: 02373 750 250

Tổng công ty cổ phần Miền Trung

Trụ sở: Số 137 Đường Lý Nam Đế - phường Đông Hương - Thanh Hóa

ĐT: 02373 750 250

Thong ke