Please wait...

Đơn vị thành viên

Danh sách các đơn vị thành viên

1. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hoàng Long

    

     - Địa chỉ: Đường Đông Hương 2 - Khu đô thị mới Đông Hương - TP Thanh Hoá

     - Điện thoại: 0237 6277 034

     - Fax:

     - Mã số thuế: 2801 041 628

     - Tài khoản: 501 100 002 088 87 Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Hoá

 

2. Công ty cổ phần Trung Á

  

     - Địa chỉ: Đường Đông Hương 2 - Khu đô thị mới Đông Hương - TP Thanh Hoá

     - Điện thoại: 0237 3718 717

     - Fax:

     - Mã số thuế:

     - Tài khoản: 5011 00000 11 395 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Hoá

Thong ke