Please wait...

Công trình: Cầu cứng từ thị trấn Mường Lát đi bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

Công trình: Cầu cứng từ thị trấn Mường Lát đi bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

Admin 16/12/2019

1. Tên dự án: Cầu cứng từ thị trấn Mường Lát đi bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Xây dựng công trình (Bao gồm cả phí hạng mục chung)

3. Chủ đầu tư: Ban QL các DA ĐT huyện Mường Lát. Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch.

5. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Giá trị công trình: 26 tỷ đồng 

Thời gian hoàn thành: 18 tháng.

 

Thong ke