Please wait...

CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀO NHÀ MÁY XI MĂNG CÔNG THANH (ĐOẠN NÚT GIAO NGÃ BA XÃ TÂN TRƯỜNG VÀO NHÀ MÁY XI MĂNG CÔNG THANH)

CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀO NHÀ MÁY XI MĂNG CÔNG THANH (ĐOẠN NÚT GIAO NGÃ BA XÃ TÂN TRƯỜNG VÀO NHÀ MÁY XI MĂNG CÔNG THANH)

Admin 23/12/2019

1. Giới thiệu về dự án:

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông vào nhà máy xi măng Công Thanh (Đoạn nút giao ngã ba xã Tân Trường vào nhà máy xi măng Công Thanh).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công  nghiệp.

- Địa điểm xây dựng: xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch; đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của nhà máy xi măng Công Thanh, nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương (Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn).

2. Nội dung và quy mô đầu tư:

Nâng cấp, mở rộng đường cũ đạt quy mô đường cấpIII đồng bằng theo TCVN 4054-2005, vận tốc thiết kế Vtk=80km/h; mặt đường BTXM, quy mô rất nặng, mô đun đàn hồi 3,1x104Mpa; cường độ kéo uốn Rku=5Mpa. Chiều dài tuyến 3.846m có:

- Điểm đầu: Km0+00 giao với Quốc lộ Cảng Nghi Son - đường Hồ Chí Minh tại Km12+800, thuộc thôn 6 xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia.

- Điểm cuối: Km3+846 nối tiếp với cầu vào cổng Nhà máy Xi măng Công Thanh, thuộc thôn Tam Sơn xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia.

 

Thong ke