Please wait...

Công trình: Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa.

Công trình: Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa.

Admin 02/12/2019

Địa điểm xây dựng: Xã Mai Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa.

+  Khởi công: 02/2010

+ Hoàn thành: 05/2011.

+ Giá trị công trình: 56 tỷ đồng.
Quy mô công trình:
 - Điểm đầu: Tại Km1+318,42 tại nút giao với đường Đông Tây 1 thuộc địa phận xã Hải Bình.
 - Điểm cuối Km6+832,9 nối với QL 1A (tại Km 375+200 của QL 1A).

 - Chiều dài tuyến: 6.832,9 m.

Thong ke