Please wait...

Công trình: Đường giao thông từ QL45 đi xã Yên Lạc, huyện Như Thanh

Công trình: Đường giao thông từ QL45 đi xã Yên Lạc, huyện Như Thanh

Admin 14/11/2019

Công trình: Đường giao thông từ QL45 đi xã Yên Lạc, huyện Như Thanh

Ảnh thi công công trình: Đường giao thông từ QL45 đi xã Yên Lạc, huyện Như Thanh

Thong ke