Please wait...

CÔNG TRÌNH: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA. HẠNG MỤC: CẦU CỌC 4B KM61+37.90M

CÔNG TRÌNH: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA. HẠNG MỤC: CẦU CỌC 4B KM61+37.90M

Admin 24/12/2019

Thi công xây dựng cầu Khe Cát:

- Vị trí tim cầu: Km61+37.90m.

- Chiều rộng cầu B=14.5m (0.5+13.5+0.5)m.

- Sơ đồ nhịp: 1x15.0m

- Chiều dài toàn cầu: L=23.10m (tính đến đuôi mố).

- Tạo dốc ngang cầu i=2% bằng thay đổi kích thước tường thân mố.

+ Khởi công năm 2015.

+ Hoàn thành năm 2016.

+ Giá trị công trình: 8,8 tỷ đồng.

 

Thong ke