Please wait...

Tổng công ty cổ phần Miền trung tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Tổng công ty cổ phần Miền trung tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Admin 05/02/2020

Tổng công ty cổ phần Miền trung tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Ngày 18 tháng 01 năm 2020 Tổng công ty cổ phần Miền trung đã tổ chức thành công buổi lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Đến tham dự hội nghị có các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Ban và thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết đánh giá các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, đồng chí Tổng giám đốc đã chỉ rõ và nhấn mạnh. Trong bối cảnh tình hình trong nước còn nhiều khó khăn và thách thức nhất là hoạt động xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2019, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã chỉ đạo quyết liệt, bám sát tình hình theo từng giai đoạn, mở rộng thị trường, chủ động khắc phục những khó khăn từng bước ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được trong năm vừa qua thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của tập thể CBCNV Tổng công ty. Các kết quả đạt được về các mặt sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn của Tổng công ty đều đạt kết quả khả quan, cao hơn so với cùng kỳ.

Sau khi các thành viên đóng góp ý kiến đóng góp vào bản báo cáo của đồng chí Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến chủ tịch HĐQT đã biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã đạt được trong một năm còn nhiều khó khăn vừa qua, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến hành động thực tiễn.

-      Kết quả tổng doanh thu năm 2019 đạt 621,881 tỷ đồng

-      Doanh thu xây lắp: 509,46 tỷ đồng

-      Kinh doanh nhà và hạ tầng : 112,041 tỷ đồng

-      Doanh thu khác: 0,38 tỷ đồng

-      Nộp ngân sách nhà nước 7,48 tỷ đồng

 

Tiếp đó hội nghị đã được nghe đồng chí Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tập thể CBCNV Tổng công ty cổ phần Miền trung tập trung cao trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau:

-      Giá trị sản lượng xây lắp: 604,893 tỷ đồng

-      Giá trị doanh thu xây lắp: 583,883 tỷ đồng

-      Kinh doanh nhà và hạ tầng: 222 tỷ đồng.

Nhiệm vụ được giao cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, nhận nhiệm vụ tại hội nghị Thủ trưởng các đơn vị đều khẳng định sẽ nỗ lực, vượt qua khó khăn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Tổng công ty giao cho.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Quyết Chiến Chủ tịch HĐQT tin tưởng với sự đồng lòng của tập thể CBCNV Tổng công ty, sự ủng hộ, giúp đỡ của cơ quan, ban, ngành Tổng công ty sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm 2020 đề ra. Đồng chí Chủ tịch HĐQT yêu cầu Thủ trưởng các Đơn vị phải chăm lo cho người lao động đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo niềm tin phấn khởi và động lực mới.

 

Một số hình ảnh Tổng công ty và buổi hội nghị tổng kết, tiệc tất niên.

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Thong ke