Please wait...

Tổng công ty cổ phần Miền trung tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động SXKD

Tổng công ty cổ phần Miền trung tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động SXKD

Admin 14/11/2019

Tổng công ty cổ phần Miền trung tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015

Chiều ngày 07 tháng 02 năm 2015 Tổng công ty cổ phần Miền trung đã tổ chức thành công buổi lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Đến tham dự hội nghị có các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Ban và thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết đánh giá các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, đồng chí Tổng giám đốc đã chỉ rõ và nhấn mạnh. Trong bối cảnh tình hình trong nước còn nhiều khó khăn và thách thức nhất là hoạt động xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2014, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã chỉ đạo quyết liệt, bám sát tình hình theo từng giai đoạn, mở rộng thị trường, chủ động khắc phục những khó khăn từng bước ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được trong năm vừa qua thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của tập thể CBCN Tổng công ty. Các kết quả đạt được về các mặt sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn của Tổng công ty đều đạt kết quả khả quan, cao hơn so với cùng kỳ.

Sau khi các thành viên đóng góp ý kiến đóng góp vào bản báo cáo của đồng chí Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến đã biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã dành được trong một năm cực kỳ khó khăn vừa qua, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến hành động thực tiễn.

Tiếp đó hội nghị đã được nghe đồng chí Tổng giám đốc trình bày phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015. Tập thể CBVN Tổng công ty cổ phần Miền trung tập trung cao trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau:

-      Giá trị sản lượng xây lắp: 359,9 tỷ đồng

-      Giá trị doanh thu xây lắp: 420,5 tỷ đồng

-      Kinh doanh nhà và hạ tầng: 85,0 tỷ đồng.

Nhiệm vụ được giao cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, nhận nhiệm vụ tại hội nghị Thủ trưởng các đơn vị đều khẳng định sẽ nỗ lực, vượt qua khó khăn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Tổng công ty giao cho.

Phát biểu kết luận đồng chí Nguyễn Quyết Chiến tin tưởng với sự đồng lòng của tập thể CBNV Tổng công ty, sự ủng hộ, giúp đỡ của cơ quan, ban, ngành Tổng công ty sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm 2015 đề ra. Đồng chí Chủ tịch HĐQT yêu cầu Thủ trưởng Đơn vị phải chăm lo cho người lao động đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo niềm tin phấn khởi và động lực mới.

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Thong ke