Please wait...

Chi bộ số 1,2,3 - Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chi bộ số 1,2,3 - Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Admin 18/03/2020

 

Đại hội các Chi bộ Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung Khóa IV Nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 211-KH/ĐUK, ngày 09/12/2019 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 05-KH/ĐUTMT, ngày 11/02/2020 BCH Đảng bộ Tổng CTCP Miền trung về việc triển khai đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, 3 Chi bộ đảng (Chi bộ số 1,2,3) Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung tổ chức Đại hội khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quyết Chiến Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đ/c Quản Tiến Dũng Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó TGĐ Tổng công ty; đ/c Nguyễn Hữu Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Đại hội Chi bộ đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ; Bầu bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 


 

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu và chỉ đạo đại hội

 

   Đồng chí Quản Tiến Dũng Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó TGĐ Tổng Công ty phát biểu và chỉ đạo đại hội

 Với tinh thần tập trung dân chủ, thực hiện đúng các quy định về bầu cử của Đảng, Đại hội đã bầu các đồng chí:

1/ Đồng chí Lê Trọng Biểu Phó TGĐ Tổng công ty giữ chức vụ Bí thư chi bộ 1 khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2022; với tổng số phiếu bầu là 22/22 đ/v chính thức (100%)

2/ Đồng chí Đỗ Như Nam Đội trưởng đội xây lắp số 3 giữ chức vụ Bí thư chi bộ 2 khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2022; với tổng số phiếu bầu là 18/18 đ/v chính thức (100%)

3/ Đồng chí Lê Thị Bình Hà Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty giữ chức vụ Bí thư chi bộ 3 khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2022 với tổng số phiếu bầu là 17/17 đ/v chính thức (100%)

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội Chi bộ số 1,2,3 Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, các Chi bộ bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đang ở phía trước. Tất cả cán bộ, Đảng viên tại 3 Chi bộ của Tổng công ty đồng lòng quyết tâm đoàn kết, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu công tác mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội

 


 

 

Thong ke