Please wait...

Công trình: Nhà khoa nội trú giai đoạn 2 (nhà số 4), thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Công trình: Nhà khoa nội trú giai đoạn 2 (nhà số 4), thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Admin 16/12/2019

+ Tên công trình: Nhà khoa nội trú giai đoạn 2 (nhà số 4).

+ Loại, cấp công trình: Công trình y tế cấp I.

+ Thuộc dự án: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

+ Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

+ Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách đầu tư theo kế hoạch, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

+ Địa điểm xây dựng: Đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

+ Chiều cao công trình: 11 tầng.

+ Tổng diện tích xây dựng: 1287,8m2.

+ Tổng diện tích sàn: 12.800,7m2.

+ Cấp công trình: Cấp I

+ Giá trị công trình: 138 tỷ đồng.

 

Thong ke