Please wait...

Công trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Thanh Hoá

Công trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Thanh Hoá

Admin 14/11/2019

1. Tên dự án:  Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách đầu tư cho Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng diện tích đất quy hoạch: 8.765m2.

Giới hạn khu đất:

          - Phía Bắc giáp: Đường nam Viện Nhi L = 80.4m

          - Phía Nam giáp: Khu ruộng lúa L = 70m

          - Phía Đông giáp: Ruộng lúa L = 90m

          - Phía Tây giáp: Đường Tây Nam 90m

Thong ke