Please wait...

Công trình: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thanh Hoá

Công trình: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thanh Hoá

Admin 14/11/2019

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thanh Hoá

Công trình: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thanh Hoá

Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thanh Hoá

Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá

Chủ đầu tư: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thanh Hoá

Thời gian thi công: 18 tháng; Khởi công: 5/2010; Hoàn thành 10/2011

Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III

Quy mô đầu tư: Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn bệnh viện với quy mô 222 giường bệnh

Thong ke