Please wait...

Công trình: Trung tâm huyết học truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Công trình: Trung tâm huyết học truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Admin 06/12/2019

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khoa Nội A và Trung tâm Huyết học – Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

+ Khởi công: 21/8/2017

+ Hoàn thành: 25/8/2019.

+ Giá trị công trình:  93 tỷ đồng.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

3. Địa điểm xây dựng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - số 181 đường Hải Thượng Lãn ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

4. Nhóm dự án, loại, cấp: Nhóm B, loại công trình y tế, cấp III.

5. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu: tổng diện tích 11.109m2 (trong đó xây dựng Khoa Nội A: 50 giường bệnh; Trung tâm Huyết học và Truyền máu: 150 giường bệnh).

Thong ke