Please wait...

Công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia

Công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia

Admin 14/11/2019

Công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia

Thông tin chung về công trình:

Tên công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia

Địa điểm: xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huỵên Tĩnh Gia

Giá trị: 23,344 tỷ

Thời gian thi công: 15 tháng; Khởi công: 8/2009; Hoàn thành 10/2010

Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III

Đơn vị thi công: Xí nghiệp số 3

Thong ke