Please wait...

Công trình: Thư viện tỉnh Thanh Hóa

Công trình: Thư viện tỉnh Thanh Hóa

Admin 14/11/2019

Công trình: Thư viện tỉnh Thanh Hóa

Công trình Thư viện tỉnh được xây dựng trên diện tích tổng thể 8.492 m2 . Đây được đánh giá là một trong những công trình văn hóa, kiến trúc hiện đại nhất trong hệ thống thư viện cấp tỉnh trên phạm vi toàn quốc gồm một khối nhà 7 tầng và một khối nhà 4 tầng.

Thông tin chung về công trình:

Tên công trình: Thư viện tỉnh Thanh Hóa

Địa điểm: Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Thư viện tỉnh Thanh Hóa

Giá trị: 129,229 tỷ đồng

Thời gian thi công: 35 tháng 10 ngày. Khởi công: 6/2012

Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng cấp I

Thong ke