Please wait...

MBQH Khu đô thị Đông hải TPTH - MBQH 199 ngày 18/01/2016

MBQH Khu đô thị Đông hải TPTH - MBQH 199 ngày 18/01/2016

Admin 16/12/2019

Kênh, hồ cảnh quan khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá.

 Admin 14/11/2019

Kênh, hồ cảnh quan khu đô thị Đông Hải - MBQH 199, TP Thanh Hoá

 Thi công công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu ở phía Nam phường Đông Hải

Thông tin về công trình:

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN TRUNG

Quy mô công trình:Tổng diện tích quy hoạch; 41,29 ha,

-Đất Biệt Thự 82 căn = 5,49 ha,

-Liền Kề 611 căn = 4.33 ha,

-Cây xanh mặt nước 9,2 ha,

-Giao Thông 11.9 ha,

-Trường học 2,8 ha,

-Công trình hỗn hợp 5,74 ha,

Địa điểm xây dựng: Phường Đông Hải - TP Thanh Hoá

Thời gian thi công: Đang thi công

Thong ke