Please wait...

Có 3 kết quả tìm kiếm cho "TỔNG CÔNG TY TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI"

TỔNG CÔNG TY TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Admin 24/12/2019

Căn cứ vào Quyết định của Ban Thường vụ Đảng Ủy khối về việc kết nạp Đảng viên, đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2019), ngày 20/12/2019 tại Hội trường Tổng công ty, BCH Đảng ủy Tổng CTCP Miền Trung, Chi bộ số 1 và Chi bộ số 2 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 7 đồng chí.

TỔNG CÔNG TY TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Admin 23/12/2019

Căn cứ vào Quyết định của Ban Thường vụ Đảng Ủy khối về việc kết nạp Đảng viên, đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2019), ngày 20/12/2019 tại Hội trường Tổng công ty, BCH Đảng ủy Tổng CTCP Miền Trung, Chi bộ số 1 và Chi bộ số 2 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 7 đồng chí.

Tổng công ty cổ phần Miền trung tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động SXKD

Admin 14/11/2019

Tổng công ty cổ phần Miền trung tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015

Thong ke