Please wait...

MBQH Khu nhà ở liên kề đường Nguyễn Tĩnh - Đông Hương TPTH - MBQH số 1970 ngày 22/10/2008

MBQH Khu nhà ở liên kề đường Nguyễn Tĩnh - Đông Hương TPTH - MBQH số 1970 ngày 22/10/2008

Admin 14/11/2019

 Tên dự án: Khu nhà ở liền kề đường Nguyễn Tĩnh, xã Đông Hương, TP.Thanh Hóa thuộc MBQH số 1970/UBND-QLĐT ngày 22/10/2008 của UBND thành phố Thanh Hóa.

- Quy mô dự án: 69 căn hộ, với các diện tích 75,5m2-165m2

- Tổng diện tích: 6384,5m2

- Mục tiêu xây dựng: Khu nhà ở liền kề đường Nguyễn Tĩnh, xã Đông Hương, TP.Thanh Hóa thuộc MBQH số 1970/UBND-QLĐT ngày 22/10/2008 của UBND thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian triển khai xây dựng: Quý III/2012

- Dự kiến hoàn thành: Quý I/2013

- Giá trị thi công công trình: 24 tỷ đồng.

Địa chỉ: Đường Đông Hương II – Khu đô thị mới Đông Hương –TP.Thanh Hóa.ĐT: 0972.197.636

Thong ke